درباره ما

مؤسسه تحقیقاتی - انتشاراتی آفاق در جهت گسترش فرهنگ دینی - که نشأت گرفته از آیات وحیانی قرآن و گنجینه معارف پیامبر بزرگ اسلام و خاندان آن حضرت علیهم السّلام است - فعّالیّت خود را از سال 1355 شمسی آغاز کرده است و احیاء و پاس داری و ارائه این میراث گرانقدر و ماندگار شیعی، به شیوه ای شایسته و منقّح و شکیل و روشمند را با توجّه به ظرفیت و نیازهای جامعه و جهت گیری واردات فرهنگی - که غالباً هجوم بر اخلاق و دین است و فراموشاندن فضائل و نیکی ها - از رسالت های خود می داند.

این حقیقت که فرهنگ و معارف اسلامی، ویژه ی یک قوم و نژاد نیست، نشر آفاق را بر آن داشته است تا با بازگردان بسیاری از این مواریث ارزشمند به زبان فارسی و زبان های دیگر، اعتلای فرهنگ مذهبی جوامع را رقم زند و پارسی زبانان و دیگر ملیّت ها را با این آثار پرمایه آشنا سازد.

خدمات نمایشگاهی به مناسبت های مذهبی، بخش دیگری از فعّالیّت های انتشارات آفاق را تشکیل می دهد.

امید که با عنایات خالق مهربان، این انتشارات به عنوان یک مرکز فرهنگی در خدمات علمی و دینی سهمی داشته باشد و در راستای آشناسازی جامعه با مکتب تشیّع و تحقّق بخشی به آرمان ظهور عدالت مهدوی علیه السّلام نقشی درخور، ایفا کند.

بمنّه و فضله